Ohne Titel  I UV-Printed Acrylglas I 80 x 20 x 20 cm I 2016 I Unikat